Program

PROGRAM

XXXVI Konferencja Europa Karpat

Karpacz 5-7.09.2023

13:30-14:10 Skarby Via Carpathia. Premiera filmu

Komentatorzy:

 1. Piotr Bies, dr sztuk pięknych, artysta, rzeźbiarz (Polska)
 2. Marian Šuplata, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)
14:10-14:15 Otwarcie konferencji

Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP

Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

14:15-14:20 Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Boman Grundekjøn Hege

Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej  nadanego Pani Boman Grundekjøn Hege postanowieniem Prezydenta RP, za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz respektowania praw człowieka.

14:20-15.20 1. Jak zmienia się Europa Środkowa?

Dlaczego 30 lat po odzyskaniu niepodległości trzeba stale walczyć o jedność Europy Środkowej? Grupa Wyszehradzka V4 potrzebuje dialogu na temat tożsamości regionu, wartości, religijności i jego rozwoju. Paneliści odpowiedzą na pytanie o to, czy Grupa V4 to przeszłość, czy przyszłość. Jaką rolę współpraca regionalna odgrywa na kontynencie? Czy dorobek 30 lat został właściwie wykorzystany? Co pozostawiło po sobie „pokolenie transformacji” i czy potrafimy korzystać z ich doświadczeń?

Moderator: Goran Andrijanić, publicysta, komentator wPolityce.pl, (Chorwacja)

Paneliści:
1. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP (Polska)
2. Ján Figeľ, członek Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), b. premier (Słowacja)
3. Markijan Malsky, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego, były ambasador Ukrainy w RP (Ukraina)
4. Zdeněk Hraba, Senat Republiki Czeskiej (Czechy)
5. Mykola Kniazhytskyi, deputowany Rady Najwyższej (Ukraina)

15:30-16:30 2. Idee, które pokonują stereotypy. O fundamentach naszej cywilizacji

Rozkwit chrześcijaństwa – od schyłku starożytności do początku renesansu –najpierw w Europie, a potem w świecie ulegał wpływom europejskim. Na gruncie ewangelizacji wykształciła się samoświadomość naszej odrębności cywilizacyjnej. Aksjologia chrześcijańska przenikała – aż po schyłek pozytywizmu – postępy wiedzy, techniki i reform społecznych. Antychrześcijańskie ideologie wieku XX burzą tamten wielowiekowy dorobek ludzkości i cywilizacja chrześcijańska wchodzi w okres kryzysu, który w naszym wieku tylko się pogłębia. Czy zapowiada jej kres?

Paneliści:

Moderator: abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita Rygi, prymas Łotwy

 1. Ján Figeľ, członek Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), b. premier (Słowacja)
 2. Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego (Polska)
 3. bp Róbert Géresi, biskup kościoła reformowanego na Słowacji (Słowacja)
 4. Pavol Mačala, Stowarzyszenie Naukowe Personalizm (Słowacja)
16:40-17:55 3. Tygrys rozwoju. Europa Środkowa jako europejskie czy światowe centrum gospodarcze?

Zgodnie z ostatnimi prognozami PIE amerykańska gospodarka będzie rosnąć wolniej niż gospodarka Unii Europejskiej.
Gospodarka Chin również będzie zmagać się z dłuższym okresem słabego wzrostu. PKB Państwa Środka wzrosło w 2022 r. o 3 proc. – to mniej niż w Unii Europejskiej i niewiele więcej niż w USA.
Mocną stroną Europy Środkowo-Wschodniej jest wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, a także ciągła poprawa infrastruktury (wspierana ze środków z UE) oraz silny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. EŚW ma szereg zalet gospodarczych i biznesowych, min. atrakcyjną strukturę wzrostu gospodarczego w porównaniu z Europą Zachodnią, z jednoczesną stabilnością charakterystyczną dla gospodarek rozwiniętych, co wyróżnia ten region na tle innych rynków wschodzących.

Moderator: Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK (Polska)

Paneliści:
1. Ján Hudacký, konsul honorowy RP w Preszowie, b. minister gospodarki (Słowacja)
2. Miroslav Singer, b. Prezes Banku Centralnego (Czechy)
3. Krzysztof Szczerski, ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku (Polska) (on-line)
4. Paweł Borys, prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju (Polska)
5. Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. (Polska)
6. Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego (Polska)
7. Csaba Faragó, dyrektor ds. międzynarodowych Fundacji Századvég (Węgry)

18:05-19:05 sesja plenarna Forum
19.15-20.15 4. Wizje rozwoju Polski – sens przemian

Moderator: Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego (Polska)

 

Paneliści:

 1. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk (Polska)
 2. Henryk Domański, socjolog, profesor nauk humanistycznych (Polska)
 3. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im.
  W. Felczaka
20.25-21.25 5. Spotkanie autorskie

Jan Draus, Dariusz Iwaneczko, Marek Kuchciński
„Z Przemyśla do wielkiej polityki. Biografia polityczna Marka Kuchcińskiego”.

 

09:00 – 09:50 6. Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w Europie Karpat

Pomysł tworzenia uniwersytetów ludowych zrodził się w Danii w XIX wieku. Ze Skandynawii dotarł do Polski, gdzie oprócz ogólnej i rolniczej wiedzy w ich programach prezentowano również ludową tradycję: obyczaje, stroje, pieśni, gwarę itp. Po pierwszej wojnie światowej działało w Polsce kilka cieszących się dużą popularnością Uniwersytetów Ludowych, związanych bądź z partiami ludowymi, bądź z rządzącym obozem piłsudczyków. Po drugiej wojnie podjęto próby ich reaktywowania, ale szybko zniszczyli je komuniści. Idea Uniwersytetów Ludowych odrodziła się w Polsce dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku.

 

Moderator: Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP (Polska)

 

Paneliści:

 1. Andrzej Wyczawski, Uniwersytet Ludowy Europy Karpat, wicedyrektor Podkarpackiego Związku Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (Polska)
 2. Dariusz Żuk-Olszewski, wicedyrektor Biura Szkół Katolickich Diecezji Nitra, pedagog, nauczyciel akademicki, tłumacz i publicysta (Słowacja)
 3. Marian Šuplata, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)
 4. Agnieszka Paderewska, Uniwersytet Ludowy Trzech Mórz (Polska)
 5. Dusan Pardel (Słowacja)
10:00-11:00 7. Via Culturalia – współpraca w Międzymorzu. Dlaczego instytucje kultury muszą być dźwignią współpracy w regionie?

Polityczna i gospodarcza integracja Trójmorza nie wystarczy i dla lepszego poznania się konieczna jest znajomość historii i kultury własnej oraz sąsiadów. Wojna na Ukrainie wykazała, że spoistość społeczeństwa jest ważna dla przetrwania narodów. Inwestycje w kulturę należą do najlepiej opłacalnych, jeśli weźmiemy pod uwagę skutki w stosunku do nakładów.

Moderator: Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury w Krakowie

Paneliści:
1. Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu (Polska)
2. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum (Polska)
3. Roman Chmełyk, dyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie (Ukraina)
4. Sándor Öze, Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie (Węgry)
5. Ramune Smygelskyte-Stukiene, wicedyrektor Pałacu Władców Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie (Litwa)

11:10-12:25 8. Ludzie wolności w państwach postkomunistycznych w czasach próby odbudowy imperium rosyjskiego. Przesłanie Solidarności z dnia 8 września 1981 r.

W dyskusji panelowej biorą udział opozycjoniści, którzy swoją odwagą, charyzmatycznym wpływem na społeczeństwo, antykomunistyczną postawą przyczynili się do zmian geopolitycznych i do obalenia sowieckiej dominacji. Zasadniczym impulsem dla ich postawy i podjętych działań stała się idea solidaryzmu społecznego uosabiana powstałym w sierpniu 1980 roku niezależnym od władz ruchem związkowym NSZZ „Solidarność”.
Ideą dyskusji będzie nawiązanie do dziedzictwa oraz w szczególności przypomnienie posłania I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 8 września 1981 roku, wzywającego robotników krajów bloku wschodniego
i wszystkie narody Związku Sowieckiego do wspólnej walki o swoje prawa. Zarówno posłanie, jak i wartości płynące ze wspólnej walki opozycjonistów EŚW nabrały nowego znaczenia w obliczu odrodzenia się rosyjskiego imperializmu, który totalitarnymi metodami władzy dąży do zmiany granic i do odbudowy imperium zła.

Moderator: Maria Przełomiec, redaktor (Polska)

Paneliści:

 1. Antoni Macierewicz, poseł na Sejm RP, marszałek senior Sejmu RP IX kadencji (Polska)
 2. Emanuelis Zingeris, przewodniczący delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Europejskich, członek Komisji Spraw Zagranicznych Seimasu (Litwa)
 3. Bogusław Sonik, poseł na Sejm RP (Polska)
 4. Branislav Borovsky, polityk, opozycjonista, więzień polityczny, działacz chrześcijańskiej demokracji (Słowacja)
 5. Ákos Engelmayer, prezes Wspólnoty Węgierskiej w Polsce, b. ambasador Węgier w Polsce (Węgry)
 6. Hege Boman Grundekjön, działaczka wspierająca czynnie opozycję antykomunistyczną w Polsce i inicjatywy upamiętniające jej działalności w okresie stanu wojennego, Solidaritet Norge – Polen (Norwegia)
 7. Paruir Hayirikyan, wieloletni więzień polityczny (Armenia)
 8. Aleksander Podrabinek, działacz na rzecz obrony praw człowieka (Rosja)
 9. Krzysztof Wyszkowski, polityk, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej, członek Kolegium IPN (Polska)
 10. Josif Zisels, radziecki dysydent, więzień polityczny, działacz na rzecz obrony praw człowieka (Ukraina), on-line
12:35-13:35 9. Budowa imperium?! - dyskusja panelowa z udziałem ludzi wolności i zaproszonych gości.

Moderator: Maria Przełomiec, redaktor (Polska)
Paneliści:
1. Emanuelis Zingeris, przewodniczący delegacji do Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw
Europejskich, członek Komisji Spraw Zagranicznych Seimasu (Litwa)
2. Ákos Engelmayer, prezes Wspólnoty Węgierskiej w Polsce, b. ambasador
Węgier w Polsce (Węgry)
3. Branislav Borovsky, polityk, opozycjonista, więzień polityczny, działacz
chrześcijańskiej demokracji (Słowacja)
4. Aleksander Podrabinek, działacz na rzecz obrony praw człowieka (Rosja)
5. abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita Rygi, prymas Łotwy (Łotwa)
6. Paruir Hayirikyan, wieloletni więzień polityczny (Armenia)

13:45-14:45 10. Collegium Carpathicum – współpraca uczelni wyższych. Debata rektorów. Dyskusja o Wirtualnej Bibliotece Europy Karpat

Współpraca między państwami, społeczeństwami, gospodarkami krajów obszaru Europy Karpat rozwija się obecnie coraz bardziej. Jednak aby stała się ona naprawdę pogłębiona, potrzebne jest jej rozszerzenie także o szerszą niż obecnie współpracę kręgów naukowych i intelektualnych. O tym właśnie, o rozwijaniu współpracy akademickiej i o kształtowaniu młodych elit regionu rozmawiać będą rektorzy uniwersytetów skupionych w konsorcjum COLLEGIUM CARPATHICUM, gromadzącym uczelnie z 4 krajów wyszehradzkich i z 2 krajow zza wschodniej granicy V4, z Rumunii i Ukrainy.

Moderator: Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW, (Polska)

Paneliści:

 1. Włodzimierz Bernacki, wiceminister Edukacji i Nauki (Polska)
 2. Ihor Tsependa, rektor Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Ukraina)
 3. Ştefan Purici, prorektor ds. Relacji Międzynarodowych Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia)
 4. Paweł Grata, prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska)
 5. Ákos Mernyei, dyrektor generalny ds. międzynarodowych z Uniwersytetu Ludovika (Węgry)
 6. Tamara Marusyk, prorektor Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza (Ukraina)
14:55-15:55 11. Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej. Prezentacja raportu

Raport Instytutu Europy Środkowej obejmuje analizę sytuacji energetycznej oraz realizowanej polityki bezpieczeństwa energetycznego 20 państw Europy Środkowej
i Wschodniej. W publikacji zostały przedstawione uwarunkowania funkcjonowania rynków energetycznych analizowanych państw, w tym istniejąca struktura bilansu energetycznego, baza surowcowa oraz infrastruktura importowa. Tego typu zmienne wpływają na realizowaną politykę energetyczną państw Europy Środkowej
i Wschodniej oraz decydują o kluczowych wyzwaniach w wymierza energetycznym. Obok prezentacji raportu zostanie przeprowadzona dyskusja na temat zagrożeń
i wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Prezentacja: Beata Surmacz, Michał Paszkowski Instytut Europy Środkowej (Polska)

Komentatorzy:
1. Anna Moskwa, minister Klimatu i Środowiska (Polska)
2. Bogusław Rybacki, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem, TAURON Polska Energia SA (Polska)
3. Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM SA (Polska)
4. Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami ORLEN SA (Polska)
5. Rastislav Ňukovič, dyrektor generalny Eustream (Słowacja)

16:05-17:05 12. Koniec z prawem weta w Unii Europejskiej? Nowy początek czy początek końca UE?

Wizja UE autorstwa kanclerza Niemiec Olafa Scholza z przemówienia na Uniwersytecie Karola w Pradze (29.08.2022), „Kiedy, jeśli nie teraz? Kto, jak nie my?”.

Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na uniwersytecie w Heidelbergu (21.03.2023).

 

Moderator: Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego (Polska)

 

Paneliści:

Magdalena Bainczyk, prawnik Instytut Zachodni (Polska)
Markus Meckel, współprzewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (Niemcy)
Christoph Schiltz, dziennikarz, Die Welt (Niemcy)

17:15-18:15 13. Z cyklu: Kobiety Karpat. Czy jesteśmy skazani na kryzysy kulturowe, demograficzne, bezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz Europie Środkowej?

Czy istnieje jeszcze Europa duchowa? Czy dalej mamy do czynienia z podziałem politycznym, ekonomicznym i kulturowym Europy na wschodnią i zachodnią? Jakie wartości, kierunki rozwoju może wskazać Kobieta Europy Środkowej/Kobieta Karpat?
Świat można zmieniać przez rewolucję, ale czy nie lepiej i rozsądniej zmieniać go przez wychowywanie? Kultura nie istnieje o s o b n o; inaczej przestaje być kulturą. Jak ratować dziedzictwo kultur Rzeczypospolitej i jak nim ekscytować/inspirować inne narody? W kwestii kryzysu demograficznego Europa jeszcze długo nie będzie zgodna, ale czy jest jakieś rozwiązanie, z którym Europa mogłaby albo powinna się z g a d z a ć!

Moderator: Krystyna Wróblewska, prezes Stowarzyszenia Kobiety Karpat, dyrektor Podkarpackiego Związku Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, (Polska)

Paneliści:

 1. Agnieszka Ścigaj, minister – członek Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Polska)
 2. Rozália Biró, przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych (Rumunia)
 3. Barbara Bartuś, poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącą Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE (Polska)
 4. Teresa Pamuła, poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polska)
 5. Jana Jochová, prezes Sojuszu na rzecz Rodziny (Czechy)
 6. Klára Mándli, członek Rady Rewizyjnej w Fundacji im. Wacława Felczaka, doradca ds. spraw zagranicznych (Węgry)
 7. Debora Broda, menedżer kultury, prezes Instytutu Transmisji Kulturowej (Polska)
18:25-19:25 sesja plenarna Forum
09:00-09:50 14. Odbudowa i transformacja Ukrainy. Prezentacja projektu

Ukraina potrzebuje strategii nie tylko na odbudowę po zniszczeniach wojennych, ale także na transformację kraju, która przygotuje podłoże pod przyszłą integrację kraju z zachodnimi strukturami.

Wspólnie z organizacjami pozarządowymi Ukrainy przygotowywana jest strategia odbudowy i transformacji Ukrainy, opierająca się na kompleksowym podejściu, obejmującym szeroki zakres obszarów gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych.

Celem strategii jest przekształcenie Ukrainy w bardziej stabilne, rozwinięte i zrównoważone państwo, oparte na zasadach demokracji, wolności gospodarczej i sprawiedliwości społecznej. Jest to wizja, która ma utwierdzać w przekonaniu międzynarodowe instytucje finansowe, Unię Europejską i poszczególne kraje, że alokowane środki będą efektywnie spożytkowane na budowanie stabilnego i silnego kraju. Jest to istotne, gdyż przykłady planów wsparcia powojennego w przeszłości zawsze koncentrowały się nie tylko na działaniach odtworzeniowych, ale i na budowaniu lepszego i bardziej stabilnego jutra.

Wśród priorytetowych kwestii, które są uwzględnione w propozycji  znajdują się m.in.:

 • Plan odbudowy zniszczeń wojennych;
 • Reformy instytucjonalne i sądownicze;
 • Transformacja gospodarki na bardziej otwartą i innowacyjną
 • Wykorzystanie potencjału przemysłu militarnego zarówno do celów wojskowych jak i cywilnych (spillover effect);
 • Wsparcie weteranów i osób dotkniętych wojną;
 • Wzmacnianie ukraińskiej kultury i poczucia jedności oraz tożsamości narodowej.

W przygotowywanym planie dla Ukrainy wykorzystywane są doświadczenia i najlepsze przykłady innych krajów, które z sukcesem przechodziły procesy transformacyjne, które pozwoliły na integrację z Unią Europejską i innymi instytucjami euroatlantyckimi.

 

Moderator: Mykhaylo Khariy, koordynator obywatelskiej inicjatywy społeczeństwa „Transformacja Ukrainy”, Centrum na rzecz Transformacji (Ukraina)

 

Komentatorzy:

 1. Oles (Alexander) Donii, koordynator sektora inicjatywy obywatelskiej „Transformacja Ukrainy”, kierownik Centrum Badań nad Wartościami Politycznymi (Ukraina)
 2. Oleksandr Ostapenko (Ukraina)
 3. Taras Stetskiv, koordynator sektora inicjatywy obywatelskiej „Transformacja Ukrainy” (Ukraina) (online)
 4. Oleksandr Yurkov, koordynator sektora wolontariuszy i przedsiębiorców inicjatywy obywatelskiej „Transformacja Ukrainy” (Ukraina) (online)
 5. Oleksiy Halaka, koordynator sektora wojowników i weteranów „Transformacji Ukrainy” (Ukraina) (online)
 6. Taras Ivanov, członek rady koordynacyjnej sektora wojowników i weteranów inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego „Transformacja Ukrainy” (Ukraina) (online)
 7. Markijan Malskyy, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego, b. ambasador Ukrainy w RP (Ukraina)
 8. Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. (Polska)
10:00-11:00 sesja plenarna Forum
11:10-12:25 15. Współpraca w regionie. Przegląd inicjatyw i dobrych praktyk

Celem panelu jest omówienie wybranych koncepcji i modeli współpracy na poziomie regionalnym i transgranicznym w Europie. Punktem wyjścia będzie dokonanie przeglądu inicjatyw z obszaru Karpat, jako ważnego regionu gospodarczego tej części Europy. Dyskusja skupi się także na wskazaniu efektywnych instrumentów wsparcia finansowego dla podejmowanych inicjatyw regionalnych oraz dobrych praktykach już funkcjonujących w tym zakresie.

Moderator: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, (Polska)

Paneliści:

 1. Władysław Ortyl, marszałek województwa Podkarpackiego (Polska)
 2. Dawid Lasek, sekretarz generalny Stowarzyszenia Euroregion Karpacki (Polska)
 3. Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (Polska)
 4. Leo Kim, dyrektor wykonawczy Ars Praxia (Korea Południowa)
 5. Iryna Sukhovych, pierwszy sekretarz Ambasady Ukrainy w RP (Ukraina)
12:35-13:35 16. Przyszłość Europy Karpat w perspektywie młodych

Rok 2023 jest rokiem szczególnym dla regionu karpackiego. Z jednej strony obchodzimy 30. rocznicę powstania Euroregionu Karpackiego, utworzonego w 1993 roku. Z drugiej strony, rok 2023 to także 20. rocznica podpisania Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat z 2003 roku. Co pozostaje do zrobienia? Co młodzi liderzy z regionu Karpat myślą o naszych osiągnięciach z ostatnich 30 lat? Co było największą porażką projektu i wizji przyświecającej inicjatywie Europa Karpat? Jak dalej? Co dalej? Z kim dalej możemy urzeczywistnić wizję “Europy Karpat”? Rola młodzieży w projekcie dzisiaj i jutro.

Moderator: Dénes András Nagy, koordynator programowy w Collegium Visegrád+, Ludovika – Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie (Węgry)

Paneliści:

 1. Alessandro Kopeter, członek zarządu RFJ (FPÖ) (Austria)
 2. Balázs Tárnok, kierownik instytutu, Europejski Instytut Badań Strategicznych (Węgry)
 3. Jakub Šafránek, SPD, przedstawiciel miasta Karviná (Czechy)
 4. Antoni Łukasik, zastępca dyrektora programu GovTech (Polska)
 5. Aleksa Grubešić, prawnik, Biuro Inwestycyjne w Magistracie w Nowych Sadach (Serbia)
13:45-14:45 17. Prezentacje Konferencji Warszawskiej, cz. I
 • Opinie w Europie Środkowej wobec wojny – raport Instytutu Europy Środkowej – prezentacja prof. Jan Pomorski (Polska)
 • Przedstawienie stanu i potencjału gospodarki ukraińskiej. Ośrodek Studiów Wschodnich – prezentacja Wojciech Konończuk, dyrektor OSW(Polska)
 • Polskie projekty odbudowy UA – budowa domów na zniszczonych terenach – prezentacja Paweł Trębacz, Politechnika Warszawska (Polska)
14:55-15:55 18. IV Konferencja Warszawska – Edycja Specjalna. Odbudowa i transformacja Ukrainy z perspektywy euroatlantyckiej, cz. 1

ONZ oszacowała koszt odbudowy zniszczonej przez rosyjską wojnę Ukrainy. Na maj 2023 r. wskazywano, że jest to 411 miliardów dolarów. Według ONZ w 2022 roku ukraińska gospodarka straciła większość mocy przemysłowych i infrastruktury energetycznej i skurczyła się o 29,1%.

Po upływie ponad 550 dni od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę jest ona krajem kandydującym do członkostwa w UE i zgodnie z deklaracją Szczytu w Wilnie zostanie członkiem NATO. Jednocześnie, mimo że Ukraina poczyniła wymierne postępy w realizacji kluczowych reform i wykazuje jednoznaczne zaangażowanie na rzecz integracji z UE i NATO wciąż wymaga ona wsparcia humanitarnego i militarnego, natomiast w nieodległej przyszłości będzie potrzebowała wsparcia gospodarczego.

Dlatego też w tej chwili niezwykle ważne jest to, aby powstał dobry, spójny, długoletni plan jej odbudowy i transformacji po zakończeniu wojny. Strategia ta powinna zmierzać do odbudowy fundamentów wolnego i dostatniego kraju, zakorzenionego w wartościach euroatlantyckich i dobrze zintegrowanego z gospodarką europejską i światową,

 

Moderator: Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. (Polska)

 1. Jennifer Tyldesley, radca minister, Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 2. Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Rosemary A. DiCarlo, podsekretarz generalny ds. Politycznych i Budowania Pokoju, ONZ (on-line)
 4. Daniel Fried, Atlantic Council (on-line)
16:05-17:05 19. IV Konferencja Warszawska – Edycja Specjalna. Odbudowa i transformacja Ukrainy z perspektywy euroatlantyckiej cz. 2.

Prezentacja Konferencji Warszawskiej cz. 2

Grupa Wagnera – prezentacja Oleksandr Shevchenko, Pavel Usov, Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski „Grupa Analityczna BIAŁORUŚ-UKRAINA-REGION”

18:25-19:25 sesja plenarna Forum
Skip to content