Kluby Europy Karpat

Kluby Europy Karpat

Europa XXI wieku – czas triumfu demokracji i wolnorynkowej gospodarki. A jednocześnie czas rosnącej roli inżynierii społecznej, krępowania swobód jednostki, kiedy zarówno państwowe, jak i ponadnarodowe formy aktywności stają się coraz mniej dla obywatela zrozumiałe. Szeroko pojętą kulturę oraz ekonomię zdaje się dzielić coraz większy dystans od ludzkiego doświadczenia i języka. W tym świecie państwa i narody Europy Karpat wyróżniają się swoim pozytywnym stosunkiem do wartości chrześcijańskich i prawa naturalnego; przywiązaniem do przyrodzonej godności człowieka, zasad demokracji, wolności głoszenia poglądów i opinii, znaczenia partnerskiego dialogu w życiu międzynarodowym.

Charakteryzuje nas przekonanie, że właśnie w warunkach globalizacji i międzynarodowej konkurencji większe szanse i możliwości otwierają się przed tymi, którzy bazują w swoich działaniach na narodowych kulturach i wspólnotach. W tych niewymiernych, ale potężnych niczym góry zasobach, będących często wręcz kluczowym czynnikiem motywującym do działania, do pójścia o krok dalej, o stopień wyżej. Na mapie pojęciowej słowo „klub” kojarzy się z miejscem, gdzie można zaspokoić głód i pragnienie; punktem spotkań; konfraternią zrzeszającą osoby patrzące w tym samym kierunku, lecz niekoniecznie podzielające te same poglądy.

Klub to także miejsce wymiany argumentów, dyskusji prowadzącej do wypracowania wspólnego stanowiska albo pomagającej w określeniu istniejących rozbieżności w celu zbudowania drogi godzącej różnice interesów.

Niemniej istotne jest to, że prawdziwe kluby dyskusyjne rządzą się znanymi od czasów starożytnych ścisłymi zasadami, jak petito principii – nie przyjmuj za przesłankę tego, co ma być dopiero udowodnione, czy ad populum – nie twierdź, że skoro teza jest powszechnie przyjęta, to musi być prawdziwa. „Przede wszystkim trzeba wiedzieć, o czym się mówi, albo cała dyskusja na nic”, zauważył już Platon – i także tą zasadą kierowały się organizowane od dwóch dziesięcioleci konferencje „Europa Karpat”,

których twórczym rozwinięciem są kluby Europy Karpat. Jeśli choć trochę prawdziwe jest twierdzenie, że kultura zachodnia ma szansę przetrwania we współczesnym świecie tylko w przypadku, kiedy odłoży na bok swoją arogancję (i jednocześnie nabierze pewności siebie), to kluby Europy Karpat są wręcz stworzone do tego, aby odgrywać rolę soli ziemi i zarazem prochu mądrości nad Wisłą, Wełtawą, Dnieprem, Dunajem i wszędzie tam, gdzie żyją ludzie mający szczęście obcować z krajobrazem, przyrodą i kulturą, których piękno trudno opisać słowami.

Kluby Europy Karpat - logo

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

 • inspirowanie rozwoju i współpracy państw i miast regionu Karpat,
 • rozwój współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej i politycznej państw Regionu Karpat,
 • propagowanie szeroko rozumianej kultury w znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym,
 • wzmocnienie atrakcyjności regionu Karpat, w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe oraz rozwój turystyki,
 • kształtowanie i promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego Państw regionu Karpat,
 • promowanie i realizacja wspólnych inicjatyw państw i miast regionu Karpt

Działalność Klubów Europy Karpat oraz Stowarzyszenia łączy wspólnota ideowa i programowa, wyrażana w dokumentach programowych Rady Programowej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele w szczególności poprzez:

 • działalność naukową i ekspercką;
 • aktywność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i publicystyczną;
 • realizację projektów;
 • uczestnictwo we współtworzeniu polityki zagranicznej;
 • organizowanie seminariów, szkoleń, debat służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Stowarzyszenie;
 • organizowanie konferencji naukowo-humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych i turystycznych;
 • organizowanie wydawnictw, imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, festiwali, obozów, rajdów, turniejów, inicjowanie współpracy szkół, instytucji kultury, działalność informacyjną i edukacyjną;
 • sporządzanie raportów w zakresie tematyki spraw zagranicznych oraz przedstawianie programów i strategii prowadzenia polityki zagranicznej przezPolskę;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
 • prowadzenie programów szkoleniowych i stypendialnych dla wybranych grup
 • społecznych, młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
Skip to content