O KONFERENCJI

O EUROPIE KARPAT

Europa Karpat to cykl międzynarodowych konferencji i forum dialogu obejmującego swoim zasięgiem kraje na których terytorium znajdują się Karpaty, oraz państwa z nimi sąsiadujące. Ma związek z projektem „Zielone Karpaty”, którego celem był rozwój współpracy polsko-słowacko-ukraińskiej.

Najbardziej inspirująca konferencja dotycząca
krajów karpackich

36

EDYCJA

3

DNI

16

PANELI

100

PRELEGENTÓW

600

UCZESTNIKÓW

aktualności

LUDZIE EUROPY KARPAT

Marek Kuchciński

szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ryszard Terlecki

wicemarszałek Sejmu RP

Emanuelis Zingeris

litewski filolog, dyrektor muzeów, polityk

Richard Horcsik

Maciej Szymanowski

dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Jan Malicki

dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Jerzy Kwieciński

wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Waldemar Paruch

politolog, nauczyciel akademicki oraz polityk,

Zdzisław Krasnodębski

poseł do Parlamentu Europejskiego

Markijan Malski

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego, b. ambasador Ukrainy w RP

Andrzej Adamczyk

minister infrastruktury

Krzysztof Szczerski

ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Ján Hudacký

,konsul honorowy RP w Preszowie, b. minister gospodarki Słowacji

Piotr Naimski

 pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w latach 2015 – 2022

Dawid Lasek

sekretarz generalny Stowarzyszenia Euroregion Karpacki

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

partnerzy

Skip to content