Marek Kuchciński

Marek Kuchciński

Marek Kuchciński

Marek Kuchciński

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1990-1992 członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. Od 2001 r. poseł na Sejm RP kolejnych kadencji z ramienia PiS. wicemarszałek Sejmu VI i VII kadencji, marszałek Sejmu VIII kadencji. W IX kadencji Sejmu RP Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Parlamentarnego Zespołu Karpackiego oraz Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego, a także Wiceprzewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy oraz przewodniczącym Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej. Od kwietnia 2022 r., przewodniczący Rady Programowej stowarzyszenia Kluby Europy Karpat. Inicjator cyklu konferencji pod hasłem „Europa Karpat”.

Skip to content