Aktualności    Cyfrowa Europa Karpat obecna podczas konferencji w Karpaczu

Cyfrowa Europa Karpat obecna podczas konferencji w Karpaczu

Rusza projekt rozwoju branży turystycznej poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań angażujących lokalne społeczności.

Europa Karpat to obszar zrzeszający państwa posiadające dostęp do pasma Karpat, połączone zarówno geograficznie, jak i historycznie czy kulturowo. W ramach współpracy międzynarodowej w regionie, w dniach 7 – 9 września 2021 roku w Karpaczu organizowana jest Konferencja Europy Karpat, na której przedstawiciele administracji, jak i działacze na rzecz regionu mają możliwość wymiany poglądów na temat przyszłości Europy Karpat.

Podczas Konferencji prezentowany jest także projekt rozwoju cyfrowego regionu. W jego skład wchodzić będą działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności i atrakcyjności obszarów karpackich pod względem turystycznym oraz budowanie świadomości regionalnej.

Projekt Cyfrowej Europy Karpat proponowany przez polską administrację złożony zostanie z inicjatyw dedykowanych lokalnym społecznościom. Działania skierowane będą zarówno do indywidualnych mieszkańców, jak i do branż funkcjonujących w regionie. W szczególności ważna będzie branża turystyczna oraz placówki kulturowe, które mają zostać zaangażowane w projekt. Poprzez stworzenie działań takich jak maraton turystyczny czy aplikacja turystyczna projekt ma dodatkowo ułatwić dostęp do informacji o regionie przyjezdnym turystom.

Skip to content