Podpisanie Deklaracji Międzynarodowych Klubów Europy Karpat

Podpisanie Deklaracji Międzynarodowych Klubów Europy Karpat

Międzynarodowy Klub Europy Karpat

Kluby Europy Karpat - logo

DEKLARACJA

Świadomi odpowiedzialności i moralnych obowiązków wobec państw i narodów naszego regionu – Europy – w kontekście bieżących i nadchodzących wyzwań,

  • pamiętając o chrześcijańskich korzeniach Europy, darząc szacunkiem takie wartości, jak: rodzina, demokracja, godność ludzka, nieograniczona i prawnie chroniona wolność opinii i wypowiedzi oraz znaczenie dialogu społecznego i międzynarodowego,
  • dziękując pomysłodawcom, organizatorom i wieloletnim uczestnikom projektu „Europa Karpat”,

wyrażamy przekonanie o potrzebie kontynuowania i zintensyfikowania współpracy w obszarze państw i narodów Europy Karpat oraz wolę współdziałania na rzecz wolnej, demokratycznej, bezpiecznej, silnej, sprawiedliwej Europy Środkowej.

W tym celu niżej podpisani jako tzw. grupa inicjatywna oświadczamy, że:

  • powołujemy Międzynarodowy Klub Europy Karpat (MKEK), który będzie służył obiektywnemu diagnozowaniu problemów, definiowaniu potrzeb oraz ich optymalnej realizacji zgodnie z zasadą vincere – vincere ad omnes;
  • sformułujemy treści statutu MKEK w duchu otwartości na współpracę z ludźmi i instytucjami identyfikującymi się z ideą Europy Karpat – budowaniem sieci kontaktów, kapitału wiedzy i potencjału wspólnych działań;
  • utworzymy skuteczne mechanizmy przystosowania inicjatyw MKEK do życia publicznego państw, narodów i środowisk zaangażowanych w ideę Europy Karpat w imię aktualnych i ponadczasowych korzyści płynących z dobrej współpracy.

Krasiczyn, 5 lutego 2022

Skip to content