Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T

Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T

Godziny Konferencje
WTOREK14 lutego 2023 r. Miejsce: Centrum Nauki KopernikModerator: redaktor Maciej Chudkiewicz
8:00–8:45 Rejestracja uczestników
09:30–10:30 Otwarcie konferencji:
Powitanie: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
Wystąpienie otwierające: Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wystąpienie otwierające: Marek Kuchciński, Minister – członek Rady Ministrów, wykonujący zadania szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wystąpienie otwierające: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
Wystąpienie otwierające: Oleksandr Kubrakov, Wicepremier ds. Odbudowy, Minister Rozwoju Gmin, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy (tbc)
Wystąpienie otwierające: Andreas Carlson, Minister Infrastruktury i Mieszkalnictwa Królestwa Szwecji
10:30–10:45 Przerwa kawowa
10:45–11:50 Panel I:Rozwój i usprawnienie łańcuchów logistycznych w świetle rewizji sieci TEN-T
ModeratorAdrian KlarenbachUczestnicy panelu:

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
 • Andreas Carlson, Minister Infrastruktury i Mieszkalnictwa Królestwa Szwecji
 • Konstantinos Karamanlis, Minister Infrastruktury i Transportu, Grecja
 • Marius Skuodis, Minister Transportu i Komunikacji, Litwa
 • Constantin Gabriel Bunduc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Infrastruktury, Rumunia
 • Yiannis Nicolaides, Stały Sekretarz w Ministerstwie Transportu, Komunikacji i Pracy, Cypr
11:50–13:00 Panel II:Korytarze solidarności – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość dla szerszego włączenia Ukrainy i Mołdawii w gospodarczy obieg UE

 • Panel współorganizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Moderator: prof. dr hab. Piotr Rosik, Polska Akademia NaukUczestnicy panelu:

 • Elżbieta Łukaniuk, członek gabinetu Komisarz ds. Transportu UE, Komisja Europejska
 • Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Mustafa Nayyem, Szef Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy (tbc)
 • Peter Tvrdoň, Dyrektor Generalny Sekcji Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Republika Słowacji
 • Susan Goeransson, Dyrektor Zrównoważonej Infrastruktury w Europie, Europejski Bank Obudowy i
 • Rozwoju
 • Alan Lynch, Dyrektor, Jaspers, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A.
 • Grzegorz Dziedzina, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
13:00–14:20 Lunch
14:20–15:20 Panel III:Rola portów morskich w zapewnieniu wydajnych łańcuchów logistycznych w korytarzach sieci TEN-T

Panel współorganizowany przez:

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.[1] oraz
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ModeratorAdam Żołnowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Baltic Hub (DCT Gdańsk Sp. z o.o.)Uczestnicy panelu:

 • Grzegorz Witkowski, Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury
 • Julius Skačkauskas, Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Komunikacji , Litwa
 • Anne Elisabet Jensen, Europejska Koordynatorka Korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie
 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Andrzej Wróblewski, Dyrektor Naczelny, Polska Żegluga Morska
 • Eugene Seah, Dyrektor Operacyjny, Międzynarodowy Port Morski w Baku
 • Daniel Jarnea, Dyrektor ds. Marketingu, Port Konstanca
15:20–15:35 Przerwa kawowa
15:35–16:45 Panel IV:Znaczenie transportu kolejowego dla sprawnych łańcuchów logistycznych w korytarzach sieci TEN-T

 • Panel współorganizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.[1]
Moderator: dr Artur Rudnicki, Dyrektor Biura JASPERS w Warszawie, Europejski Bank InwestycyjnyUczestnicy panelu:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Václav Bernard, Wiceminister Transportu, Republika Czeska
 • Alberto Mazzola, Dyrektor Wspólnoty Kolei Europejskich (CER)
 • Arnold Bresch, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Olivier Silla, Dyrektor w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska
 • Frank Miram, Starszy Wiceprezes Wykonawczy ds. Relacji Politycznych, Deutsche Bahn AG
 • Gen. Artur Kępczyński, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
16:45–17:00 Podsumowanie konferencji
Wystąpienie podsumowujące: Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

Źródło

Bibliografia

Skip to content