XVII Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Przemyślu

XVII Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Przemyślu

Uczestnicy

dep. Richard Horcsik – Przewodniczący Komisji ds. UE, Zgromadzenie Narodowe Republiki Węgierskiej

razem 100 osób

Kraje

SŁOWACJA

UKRAINA

WĘGRY

Skip to content