XXXII Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Krasiczynie

XXXII Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Krasiczynie

Publikacja XXXII konferencji

Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Publikacja

 
L.p. Autor/Autorzy Tytuł Strona
1 Marek Kuchciński Formy współpracy w ramach dyplomacji parlamentarnej 3
2 Jan Draus Dyplomacja parlamentarna 7
3 Jan Draus Społeczna odpowiedzialność uniwersytetów 11
4 Andrzej Mazur Szlaki turystyczne Europy a Karmazynowy Szlak 15
5 Narcyz PióreckiMateusz Wolanin Różnorodność biologiczna w Karpatach. Niektóre problemy z jej zachowaniem 21
6 Międzynarodowe kluby Europy Karpat 21
7 Odznaczenia dla twórców i ludzi kultury podczas Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021 41
8 Panel I Dyplomacja parlamentarna musi być zintensyfikowana – w trosce o bezpieczeństwo Europy 47
9 Panel II Znad Bałtyku nad Morze Czarne i Egejskie przez Karpaty? Nowe połączenia w ramach sieci TEN-T szansą dla regionu 53
10 Panel III Zielony Ład w Europie Karpat – rolnictwo ekologiczne jako szansa dla małych i średnich gospodarstw rolnych, rolnictwo węglowe,Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, Strategia leśna 53
11 Panel IV Odbudowa gospodarek regionu karpackiego po kryzysie gospodarczym 65
12 Panel lV Młodzi czempioni – twórcy przyszłości Europy Środkowej: innowacja, kreatywność, wynalazki 71
13 Panel VI Uniwersytety i ich społeczne otoczenie 75
14 Wydarzenia specjalne
  • Prezentacja możliwości inwestycyjnych w ramach Funduszu Trójmorza oraz Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, str. 79
  • Ogłoszenie wyników konkursu komiksowego „Legendy Podkarpacia”, str. 83
79/83
15 Dokumenty Europy Karpat
  1. Memorandum karpackie, 8 września 2011 roku
  2. Wnioski przyjęte na konferencji „Europa Karpat” 4–6 września 2012 roku
  3. Deklaracja krasiczyńska, 23 lutego 2013 roku
  4. Memorandum krynickie, 8 września 2013 roku
  5. Deklaracja krynicka, 3 września 2014 roku
  6. Deklaracja przemyska, 29 stycznia 2017 roku
Skip to content