Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz

Wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość. Lider opozycji niepodległościowej w PRL, Założyciel Komitetu Obrony Robotników będącego zalążkiem „Solidarności”. Pracował jako wykładowca na Wydziale Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładał historię Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim. Minister Spraw Wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego, Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI oraz twórca i pierwszy szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Utworzył nowe służby wywiadu i kontrwywiadu,

niezależne od obcych wpływów. W latach 2015-2018 Minister Obrony Narodowej w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP na Uchodźstwie w 1990 roku.

Skip to content