Beata Daszyńska-Muzyczka

Beata Daszyńska-Muzyczka

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Funduszu Trójmorza. Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Advance Leadership Programme w ICAN Institute, oraz Judge Business School na Uniwersytecie w Cambridge. W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK. Od 2008 zasiadała w radzie nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości, a od 2012 dyrektor Obszaru Partnerstwa HR w „Banku Nowej Generacji”. W 2015 została członkiem Zarządu BZ WBK., a w 2016 powołana na stanowisko prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w CEE – Funduszu Trójmorza (3SIIF), od czerwca 2019 pełni funkcję przewodniczącej jego rady nadzorczej. Członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, przewodniczącą Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz reprezentantka BGK w wielu rad programowych, kapitułach, komitetach doradczych.

Uhonorowana wieloma nagrodami.

Skip to content