Aktualności    Europa Karpat – budowanie marki. Od teorii do praktyki.

Europa Karpat – budowanie marki. Od teorii do praktyki.

Zapraszamy do lektury monografii „Europa Karpat – budowanie marki od teorii do praktyki” pod red. Beaty Surmacz i Jana Pomorskiego. Książka zostałą wydana przez Instytut Europy Środkowej z Lublina. 

Monografia jest dedykowana pamięci prof. dr hab. Waldemara Parucha, współtwórcy – obok Marka Kuchcińskiego – idei Europy Karpat jako podmiotu transgranicznej i transnarodowej współpracy. 

We wprowadzeniu czytamy, że przez stulecia Karpaty były naturalną granicą podziału Europy na Północ i Południe i dopiero w XXI wieku – potraktowane podmiotowo – stały się podstawą integracji wewnątrzeuropejskiej: budowania czegoś, co łączy, a nie dzieli państwa, narody i wspólnoty etniczne Karpat, stanowiąc o wielowymiarowym bogactwie tej 8 Jan Pomorski, Beata Surmacz części Europy. Stąd nasza opowieść o Europie Karpat jako o pewnej idei politycznej opartej na genius loci. Idei, która wybrzmiewa na organizowanych od 2007 roku konferencjach „Europa Karpat” – już 35. odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w dniach 5-7 września 2023 roku – i która służy odzyskaniu przez panregion Karpat, by posłużyć się pojęciem Karla Haushofera, podmiotowego głosu przy stole, gdzie decyduje się o przyszłości Europy. O narodzinach tej idei i jej politycznym znaczeniu pisze w niniejszym tomie Tomasz Wicha.

Monografia Europy Karpat

Skip to content