Artykuły Oskar Berezowski

Rozmowa z Markiem Kuchcińskim, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, założycielem „Europy Karpat”. Geneza „Europy Karpat" –  co spowodowało podjęcie tej inicjatywy? Początki programu sięgają 1999 r., gdy byłem wicewojewodą podkarpackim. Z grupą współpracowników powołaliśmy inicjatywę „Zielone Karpaty". Następnie, w 2002 r. przygotowaliśmy

Skip to content