Ákos Engelmayer

Ákos Engelmayer

Ákos Engelmayer

Współzałożyciel „Solidarności Polsko-Węgierskiej”. Od 1971 pracował jako kierownik edycji węgierskiej pisma “Polska”, następnie sekretarz Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier i Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce w latach 1990-1995. Wykładowca akademicki w Akademii Humanistycznej w Pułtusku w latach 1995-2008. Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie stanu wojennego aktywnie uczestniczył w działalności opozycyjnej. Odznaczony wieloma nagrodami polskimi i węgierskimi. Od 1994 roku jest również honorowym obywatelem miasta Podkowa Leśna

Skip to content