Artykuły Marek Kuchciński

Rada Programowa konferencji Europy Karpat oświadcza, że popiera inicjatywę zwrócenia się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez państwa członkowskie z apelem o ustanowienie Międzynarodowego Dnia Godności Człowieka dla Wszystkich i Wszędzie. W kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej na świecie, w tym w Europie, oraz zbliżającej się

Skip to content