Aktualności    Międzynarodowy Dzień Godności Człowieka dla Wszystkich i Wszędzie

Międzynarodowy Dzień Godności Człowieka dla Wszystkich i Wszędzie

Rada Programowa konferencji Europy Karpat oświadcza, że popiera inicjatywę zwrócenia się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez państwa członkowskie z apelem o ustanowienie Międzynarodowego Dnia Godności Człowieka dla Wszystkich i Wszędzie.

W kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej na świecie, w tym w Europie, oraz zbliżającej się 75-rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uznanie przyrodzonej godności i praw osoby i osób jako członków rodziny ludzkiej, wydaje się szczególnie istotne. 

Uznając, że poszanowanie, promowanie i ochrona godności ludzkiej w każdych okolicznościach i czasie jest niezbywalnym fundamentem praw człowieka, Rada Programowa oraz uczestnicy 36. edycji konferencji Europa Karpat w Karpaczu, zaprasza wszystkie państwa członkowskie, właściwe organy systemu Narodów Zjednoczonych oraz organizacje międzynarodowe i sektor prywatny, a także instytucje społeczeństwa obywatelskiego i  obywateli, do organizowania obchodów Międzynarodowego Dnia Godności Człowieka dla Wszystkich i  Wszędzie – poprzez konkretne programy i  działania oddolne, w tym działania ukierunkowane na podnoszenie skali zrozumienia, edukację oraz  promocję godności ludzkiej na świecie. 

W imieniu Rady Programowej

/Marek Kuchciński/

   Przewodniczący

Statement for the establishment of an International Day of Human Dignity

36. konferencja Europy Karpat, Karpacz, wrzesień 2023 r.

Skip to content