Aktualności    Europę Karpat podsumowuje jej twórca: Marek Kuchciński

Europę Karpat podsumowuje jej twórca: Marek Kuchciński

Europa Karpat odbyła się już po raz 36. Jest jedną z najstarszych konferencji i tego typu inicjatyw w całej Europie. Jest także nowym formatem współpracy w całym regionie Europy Środkowej.
Europa Karpat zabiega o ustanowienie Strategii Karpackiej na poziomie unijnym jako strategii makroregionalnej.

Tegoroczna tematyka była różnorodna, obejmująca najważniejsze obszary aktywności ludzkiej. Od geopolityki przez gospodarkę, wymiar aksjologiczny, po politykę prorodzinną. Czyli tematy określające życie codzienne mieszkańców Karpat oraz kluczowe sprawy polityczne, społeczne i gospodarcze państw i regionów karpackich.

O sprawach bieżących rozmawiali z jednej strony świadkowie historii – ludzie wolności, którzy przed 30 Laty wywalczyli niektórym państwom postkomunistycznym niepodległość i opozycjoniści z państw, gdzie nadal rządzą dyktatorzy. A z drugiej strony również młodzi liderzy.

Warto też zwrócić uwagę na dużą frekwencję na wszystkich panelach konferencji. Europa Karpat cały czas poszukuje nowych tematów, szukamy nowych ludzi, z którymi warto rozmawiać i mogą wnieść istotny wkład w rozwój samej konferencji i regionu. Dlatego w tym roku mieliśmy dużo nowych twarzy wśród panelistów i publiczności.
Mieliśmy także wiele ciekawych inicjatyw, np. poparcie apelu skierowanego do ONZ w sprawie ogłoszenia światowego Dnia godności człowieka.

Na Europie Karpat odbyła się także IV Konferencja Warszawska – stałe przeglądowe forum współpracy i pomocy dla Ukrainy. Nie tylko opisujemy, diagnozujemy rzeczywistość, ale tworzymy strategie, wytyczamy cele na przyszłość. W ramach Konferencji Warszawskiej przedstawiono szereg prezentacji, w tym: raport na temat wojny na Ukrainie, stan gospodarki ukraińskiej, jej odbudowy i transformacji, czy raport o Grupie Wagnera.

Jesteśmy też on-line, na nowym dedykowanym portalu www.europakarpat.org

Europa Karpat trwa – rozwija się – do zobaczenia w Rużemberoku (jeszcze w tym roku) i w Krasiczynie na początku 2024 r.

Marek Kuchciński
szef kancelarii premiera, przewodniczący Rady Programowej Klubów Europy Karpat

Marek Kuchciński

Zdjęcie: Marta Olejnik

 

Skip to content