Aktualności    Podsumowanie trzeciego dnia 36. Europy Karpat
Konferencja Warszawska

Podsumowanie trzeciego dnia 36. Europy Karpat

Trzeci dzień 36. Europy Karpat zdominowały rozmowie o przyszłości odbudowy i transformacji Ukrainy, oraz dyskusje młodego pokolenia polityków i działaczy. Ważnym punktem byłą Konferencja Warszawska, podczas której przedstawiono raporty ilustrujące sytuację gospodarczą i społeczną wywołaną wojną za naszą wschodnią granicą.

Podczas pierwszego dzisiejszego panelu Europy Karpat przedstawiono działania i pomysły na odbudowę i transformację Ukrainy.

Paneliści zgodzili się, że powinna czerpać z polskich doświadczeń w drodze do UE i NATO, zwalczyć korupcję i wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, wzmocnić edukację i zaangażować młodzież. Podkreślono, że polskie elity potrafiły bezkrwawo odzyskać demokrację podczas okrągłego stołu i to jest wzór dla Ukrainy. Ważny był również aspekt kulturowy i wsparcie Kościoła. Niezbędna jest pomoc Zachodu, szkolenia, stworzenie struktur intelektualnych, sieci branżowych rad, np. przedsiębiorców. Na koniec smutna konstatacja: póki żyje Putin, wojna będzie trwać. Podstawowym zadaniem Ukrainy jest przeżyć.

Europa Karpat oczami młodego pokolenia

Europa Karpat

Zdjęcie: Marta Olejnik

Przyszłość Europy Karpat w perspektywie młodych jest już stałym punktem Europy Karpat. Moderator Dénes András Nagy, koordynator programowy w Collegium Visegrád+, Ludovika – Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie zauważył, że równo 30 lat temu powstał euroregion Karpat. Alessandro Kopeter, członek zarządu RFJ (FPÖ) nawiązał do tego słowami: – Austria powinna uczestniczyć we współpracy Europy Środkowej i Wschodniej. Osobiście będę to wspierał. Z kolei Balázs Tárnok wskazywał na potrzebę wzmocnienia współpracy badawczej w regionie. Dzięki temu stanie się on atrakcyjniejszy dla młodzieży akademickiej niż Zachód. Na tym tle ważnym pomostem jest Europa Karpat.
– Dynamika inicjatyw rodzących się na konferencji narasta efektem kuli śniegowej. Rośnie uzasadnienie istnienia Europy Karpat także ze względu na sytuację geopolit – wyjaśniał Antoni Łukasik, zastępca dyrektora programu GovTech.

Konferencja Warszawska

Konferencja Warszawska

Zdjęcie: Marta Olejnik

ONZ oszacowała koszt odbudowy zniszczonej przez rosyjską wojnę Ukrainy. Na maj 2023 r. wskazywano, że jest to 411 miliardów dolarów. Według ONZ w 2022 roku ukraińska gospodarka straciła większość mocy przemysłowych i infrastruktury energetycznej i skurczyła się o 29,1%.

Po upływie ponad 550 dni od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę jest ona krajem kandydującym do członkostwa w UE i zgodnie z deklaracją Szczytu w Wilnie zostanie członkiem NATO. Jednocześnie, mimo że Ukraina poczyniła wymierne postępy w realizacji kluczowych reform i wykazuje jednoznaczne zaangażowanie na rzecz integracji z UE i NATO wciąż wymaga ona wsparcia humanitarnego i militarnego, natomiast w nieodległej przyszłości będzie potrzebowała wsparcia gospodarczego.

Dlatego też w tej chwili niezwykle ważne jest to, aby powstał dobry, spójny, długoletni plan jej odbudowy i transformacji po zakończeniu wojny. Strategia ta powinna zmierzać do odbudowy fundamentów wolnego i dostatniego kraju, zakorzenionego w wartościach euroatlantyckich i dobrze zintegrowanego z gospodarką europejską i światową.

Konferencja Warszawska

Zdjęcia: Marta Olejnik

  Załączamy prezentacje, które były prezentowane podczas Konferencji Warszawskiej

Opinie w Europie Środkowej wobec wojny – raport Instytutu Europy Środkowej – prezentacja prof. Jan Pomorski

Przedstawienie stanu i potencjału gospodarki ukraińskiej. Ośrodek Studiów Wschodnich – prezentacja Wojciech Konończuk, dyrektor OSW

Polskie projekty odbudowy UA – budowa domów na zniszczonych terenach – prezentacja Paweł Trębacz, Politechnika Warszawska

 

Skip to content